بلاگ آموزشی

دسته بندی مطالب

جدیدترین مطالب

درخواست پلمپ دفاتر تجاری

به موجب ماده ۶ ق.ت هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است نسبت به ثبت پلمپ دفاتر که در ذیل آمده و یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ی قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد.

ادامه مطلب »