نقل و انتقال سهام متوفی به ارث

ورود و خروج شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود

با مرگ یکی از سهامداران چه اتفاقی برای شرکت رخ خواهد داد؟ آیا سهام شرکتها بعد از مرگ متوفی به وراث میرسد یا خیر؟ آیا بایستی سهام شرکت و موسسه فروخته شود و وجهه حاصل از فروش سهام به متوفی تسلیم گردد؟ و یا ممکن است سهام شرکت و یا موسسه بنام وراث انتقال یابد؟ چطور بایستی برای این موضوع اقدام نمود؟

با ما در مقاله نقل و انتقال سهام متوفی به ارث همراه باشید.

نقل و انتقال سهام متوفی بصورت قانونی

زمانیکه یکی از سهامداران و یا اعضا فوت میکند تغییرات مالی زیادی را از قبیل طلبها، قروض، دیون، مسئله انحصار وراثت مطرح میگردد،فارغ از دیگر اموال ماترک متوفی به مسئله وضعیت سهام وراث در شرکتها و موسسات میپردازیم ،سهام شرکتها بعد از مرگ متوفی به وراث منتقل میشوند که در این صورت برای انجام این عمل وراث بایستی به شیوه قانونی و در نظر داشتن روند ثبتی آن اقدام کنند.

در ادامه ، میبایست با توجه بنوع شرکت نسبت به انتقال سهام متوفی اقدام کرد سهام شرکتهای با مسئولیت محدود طبق تقسیمات قانونی آن انجام میپذیرند و در شرکتهای سهامی خاص تقسیمات سهام بین وارث و یا ورثه طبق میزان آن صورت میپذیرد. با این وجود وراث با دیگر سهامداران و اعضا مجمعی برگزار و موارد مربوطه را در جلسه شرح و مطرح میکنند، در پایان جلسه باید صورتجلسه ای برای تصمیماتی که اخذ شده تنظیم گردد و برای ادامه روند قانونی مدارک لازم را به مشاورین ما ارائه دهند.

کارشناسان ما نسبت به ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام متوفی اقدام میکنند، ضمنا تمام وراث میتوانند در دفترخانه اسناد رسمی وکالتنامه ای تنظیم و از طریق وکیل و یا نماینده قانونی مسئله را پیگیری کنند.

در فروش سهام

ضمنا وراث میتوانند به فروش سهام خود به دیگر سهامداران اقدام کنند و وجه آنرا دریافت کنند، منتهی نباید فراموش کرد که :

اولا سهام فقط و فقط قابل فروش به سهامداران شرکت مزبور است به یک و یا چند سهامدار (در این باره باید به اساسنامه شرکت رجوع شود)

ثانیا میزان سهام هر شخص به هنگام انحصار وراثت مشخص میشود و هیچ یک از ورثه نمیتوانند برای دیگری تصمیم به فروش بگیرد مگر به وکالت از وی.

انحلال شرکت بعلت مرگ متوفی

بعضا پیش می آید که سهامداران و وراث به فکر انحلال شرکت و یا موسسه می افتند این اتفاق عموما زمانی رخ میدهد که مرگ متوفی موجب نقصان و یا کمبود در عرصه های علمی اقتصادی روابط مختلفه بین شرکتها و موسسات است و یا در دیدی دیگر شرکت مزبور نیرو و قوه خود را از دست داده و جانشین و جایگزینی مناسب برای سمت و یا ویژگی مرحوم و یا مرحومه متصور نخواهند بود لذا این موجب میشود تا وراث و سهامداران منافع شرکت و خود را در انحلال آن شرکت ببینند و عموما به ثبت شرکتی دیگر فکر کنند.

مدارک لازم جهت ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام متوفی

  • تصاویر شناسنامه و کارت ملی حضار در جلسه
  • گواهی نامه فوت
  • گواهی انحصار وراثت
  • گواهی مالیات بر ارث

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران مجرب مؤسسه حقوقی همراز تماس حاصل فرمایید. تلفن تماس ثبت همراز:

۰۲۱-۴۱۶۸۲۰۰۰

انحلال و تصفیه امور شرکت سهامی خاص

انحلال و ختم تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

Rate this post