بلاگ آموزشی

دسته بندی مطالب

جدیدترین مطالب

نقل و انتقال سهام متوفی به ارث

زمانیکه یکی از سهامداران و یا اعضا فوت میکند تغییرات مالی زیادی را از قبیل طلبها، قروض، دیون، مسئله انحصار وراثت مطرح میگردد،فارغ از دیگر اموال ماترک متوفی به مسئله وضعیت سهام وراث در شرکتها و موسسات میپردازیم ،سهام شرکتها بعد از مرگ متوفی به وراث منتقل میشوند که در این صورت برای انجام این عمل وراث بایستی به شیوه قانونی و در نظر داشتن روند ثبتی آن اقدام کنند.

ادامه مطلب »
همین الان تماس بگیرید