تفاوت شرکت محدود و خاص

سوال اکثر کاربران این است که اساسا شرکت با مسئولیت محدود چه تفاوت ی با شرکت سهامی خاص دارد؟ ثبت کدام یک مفید تر است؟ ثبت شرکت با مسئولیت محدود یا ثبت شرکت سهامی خاص؟

سوالی که برای اکثریت افراد درگیر در کسب و کار پیش می آید این است که شرکت چیست و به چه معنا می باشد؟ شرکت به معنای بنگاه یا گروه تجاری و یا تعامل یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از هر دو آنها می باشد. بر اساس تعاریف ارائه شده توسط قانون تجارت، شرکت قراردادی است که بر اساس تعریف ارائه شده قانون تجارت، سود حاصل از سرمایه، میان اعضا یا شرکا تقسیم می شود.

تعریف شرکت سهامی خاص (Private Joint Stock)

ثبت شرکت سهامی خاص نوع دیگری از شرکت های تجاری می باشد. برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا ۳ نفر است. حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت به میزان یک میلیون ریال می باشد. وجود ۲ بازرس در شرکت سهامی خاص الزامی است. وجود هر یک از سمت های مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص اجباری می باشد. شرکت های عمرانی ، شهرداری که معمولا در مزایدات و مناقصات شرکت می کنند، شرکت سهامی خاص را انتخاب می کنند. اعتبار هیات مدیره شرکت سهامی خاص ۲ سال خورشیدی و بازرسین ۱ سال مالیاتی می باشد و پس از انقضاء باید تمدید و یا تعویض شوند (یعنی در کل حداقل ۳ عضو و ۲ بازرس برای ثبت شرکت سهامی خاص نیاز می باشد).

شرکت با مسئولیت محدود (Limited Liability company)

ثبت شرکت با مسئولیت محدود نوعی از شرکت های تجاری است که حداقل با ۲ شریک قابلیت ثبت دارد.

افرادی که قصد ثبت شرکت بازرگانی را دارند شرکت مسئولیت محدود را انتخاب می کنند. حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت ها یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. مدت مسئولیت هیات مدیره در شرکت مسئولیت محدود، نامحدود است مگر اینکه در اساسنامه به ترتیب دیگری در نظر گرفته شده باشد. مسئولیت و ضمانت شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود تا سقف میزان سرمایه است. در کشورهای خارجی برای امور بازرگانی و عمومی اکثرا شرکت با مسئولیت محدود ( LTD ) را انتخاب می کنند.

 

تفاوت شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص:

. شرکت های سهامی خاص با وجود ۳ نفر عضو و دونفر بازرس و شرکت با مسئولیت محدود با وجود دو نفر عضو قابل تشکیل است.
. در شرکت هایی با مسئولیت محدود تمامی سرمایه در تعهد شرکای شرکت قرار می گیرد. در شرکت های سهامی خاص، مبلغ ۳۵% از سرمایه شرکت در بانک بلوکه می شود و گواهی مربوط به آن باید به اداره ثبت شرکت ها پس از دریافت از بانک، تحویل می گردد. ۶۵% باقیمانده در تعهد شرکا باقی می ماند.
. در شرکت های با مسئولیت محدود ضرورت به انتخاب بازرس اختیاری می باشد اما در شرکت های سهامی خاص انتخاب دو نفر به عنوان بازرس اصلی و بازرس جایگزین واجب می باشد.
. بازه زمانی مدیریت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بدون محدودیت بوده و اعضای شرکت می توانند بازه های زمانی محدود و نا محدود برای مدیران در نظر بگیرند. در شرکت های سهامی خاص، مدیران در بازه زمانی حداکثر دو سال انتخاب می شود.
. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای اعضای شرکت های مسئولیت محدود امری ضروری نمی باشد. در شرکت های سهامی خاص برای ثبت آگهی های دعوت شرکت، وجود روزنامه های کثیر الانتشار ضروری می باشد.
نکته: در شرکت های سهامی خاص، مجمع توسط هیات رئیسه شرکت با سه نفر، د. نفر عنوان ناظر شرکت، یک نفر به عنوان رئیس مجمع از میان سهامداران موجود تشکیل می شود. در شرکت های سهامی خاص منشی می تواند جزو سهامداران نباشد.
. از میان شرکا و یا افرادی غیر از شرکا شرکت، مدیران شرکت های با مسئولیت محدود را می توان انتخاب نمود. مدیران در شرکت های سهامی خاص حتما باید از میان سهامداران انتخاب شوند و انتخاب مدیران پس از تهیه تعداد سهام وثیقه ای تعیین شده در اساسنامه و تسلیم آن به صندوق شرکت تعیین می شود.
. تقسیم سود در شرکت های با مسئولیت محدود، به میزان سهم الشرکه شرکا می باشد. ترتیب تقسیم در اساسنامه قابل تغییر می باشد. در شرکت های سهامی خاص تقسیم سود در شرکت های سهامی خاص الزاما به نسبت تعداد سهام شرکا می باشد. در شرکت های سهامی خاص، امکان اخذ روش های دیگری روی این کار امکان پذیر نمی باشد.
. در مواردی که قسمتی از سرمایه شرکت متشکل از آورده های غیر نقدی باشد، تقسیم این آورده ها در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا انجام می گیرد و مسئولیت صحت و درستی برآورد به عهده شرکا می باشد اما در شرکتهای سهامی خاص تقسیم آورده های غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود.

شباهت های شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود :

۱. یک میلیون ریال حداقل سرمایه مورد نیاز هر دو شرکت می باشد.
۲. افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص و شرکت های بامسئولیت محدود اختیاری می باشد.
۳. در شرکت سهامی خاص حق رای به تعداد سهام در شرکت می باشد و در شرکت های با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.

نکته: تفاوت شرکت محدود و خاص در نام شرکت نمی باشد و به راحتی می توان طبق قوانین جاری سازمان ثبت شرکت ها نام مورد نظر را انتخاب کرد. برای اطلاعات بیشتر در زمینه تفاوت شرکت محدود و خاص می توانید به قسمت مقالات مراجعه نمایید و مقالات مرتبط را مطالعه فرمایید.

سؤالات متداول در خصوص ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت مسئولیت محدود چقدر است؟

شرکت مسئولیت محدود برای ثبت نیاز به ثرمایه ولیه حداقلی ۱۰۰ هزار تومانی دارد. پس کمتر از این عدد را نمی توانید به عنوان سرمایه اولیه در نظر بگیرید.

چه مدارکی برای شرکت مسئولیت محدود نیاز داریم؟

شما برای اینکه یک شرکت مسئولیت محدود تاسیس کنید و شرکت شما فعالیتی را که انجام می دهد نیاز به مجوز نداشته باشید با تصویر کارت ملی و شناسنامه می توانید این کار را انجام دهید.

آیا مراحل تاسیس شرکت مسئولیت محدود تغییر کرده است؟

بله، در حال حاضر شما بلافاصله پس از تاسیس باید برای دریافت کد کارگاهی بیمه و کد اقتصادی از طریق اداره اقدام کنید و پس از انجام این کارها اوراق خود را تحویل بگیرید.

سؤالات متداول در خصوص ثبت شرکت سهامی خاص:

ثبت شرکت سهامی خاص چقدر زمانبر است؟

ثبت یک شرکت سهامی خاص با احتساب افتتاح حساب بانکی در حالت معمول ۱۵ روزه ثبت خواهد شد و به مرحله درج آگهی در روزنامه رسمی می رسد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص کدامند؟

فقط تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضا و در طی مراحل ثبت باید میزان سهام هر کدام از اعضا، کد پستی محل شرکت، حق امضا اوراق و .. مشخص شود که طی فرم ثبت شرکت سهامی خاص این اطلاعات در طی مراحل از شما دریافت می گردد.

سرمایه شرکت سهامی خاص حداقل چقدر است؟

سرمایه این نوع شرکت باید حداقل یکصد هزار تومان باشد. لازم است ۳۵ درصد سرمایه اولیه شرکت در حساب شرکت نزد بانک واریز گردد و فیش و گواهی بانکی همراه سایر مدارک به اداره ثبت ارسال گردد.

آیا مدرک تحصیلی برای اعضا مورد نیاز است؟

خیر، برای ثبت ثبت نیاز به مدرک تحصیلی و ارائه آن برای هیچکدام از اعضا نیست. مگر در مواردی که موضوع شرکت نیازمند مجوز خاصی باشد که نیاز به مدرک تحصیلی خاصی داشته باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص چیست؟

در حال حاضر و در سال ۱۴۰۰ فقط با تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضا می توانید یک شرکت سهامی خاص ثبت کنید، نیاز به کارت پایان خدمت ندارید و نداشتن مدرک تحصیلی مانعی برای ثبت نیست. شما می توانید به صورت آنلاین شرکت خود را ثبت کنید.

هزینه ۰ تا ۱۰۰ شرکت سهامی خاص دقیقا چقدر است؟

شما برای ثبت شرکت ( اگر توسط شخص خودتان انجام گیرد و به موسسات ثبتی واگذار نگردد) برای پست و حق الثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و درج آگهی در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار، بایستی حداقل ۵۰۰ هزار تومان هزینه پرداخت کنید. همچنین هزینه تمبر سرمایه شرکت با توجه به میزان سرمایه نیز متفاوت بوده و باید در ادامه پرداخت گردد.

مدت زمان ثبت آن چقدر است؟

ثبت شرکت شرکت سهامی خاص در بهترین و سریعترین حالت ۶ روز کاری تا دریافت آگهی تاسیس شرکت ( مدت زمان پرداخت هزینه آگهی در روزنامه رسمی تا چاپ آن به این مدت زمان اضافه خواهد شد ) طول خواهد کشید. اما صفر تا صد ثبت شرکت سهامی خاص حداقل ۱۵ روز کاری زمان خواهد برد.

آیا مدرک تحصیلی برای مدیرعامل یا اعضا مورد نیاز است؟

برای ثبت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها نیاز به مدرک تحصیلی و ارائه آن برای هیچکدام از اعضا نیست.

کارشناسان ما تجربه زیادی در زمینه ثبت انواع شرکت از جمله شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص دارند. پرونده های اداری، در بسیاری مواقع پر از گره های مختلف می باشد.

تجربه چندین ساله ما باعث شده است با زیر و بم های این کار آشنا باشیم و در اولین فرصت و به شکلی حرفه ای، عملیات تاسیس شرکت را انجام دهیم. کافی است با ما تماس بگیرید۴۱۶۸۲۰۰۰-۰۲۱

تعریف انواع شرکت به زبان ساده

ثبت شرکت با مسئولیت محدود
ثبت شرکت سهامی خاص

Rate this post