کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده ی آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه می دهد که به امر تجارت خارجی بپردازد. بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد و تمدید کارت بازرگانی نیز با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام میگردد.
دارا بودن شرایط و مدارک ذیل برای اخذ کارت بازرگانی الزامی است:
۱- داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای شخص حقیقی و مدیر عامل در صورت حقوقی بودن کارت. تبصره: دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، جواز تأسیس، از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دوسال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند.
۲- داشتن حداقل ۲۳ سال تمام
۳- دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
۴- ارائه اصل مفاصا حساب دارایی (پس از صدور فرم درخواست)
۵- ارائه اجاره نامه هلگرام دار یا سند مالکیت جهت محل کار یا محل شرکت به نام دارنده ی کارت.
۶- ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (اشخاص بالای ۵۰ سال از ارائه کارت پایان خدمت معاف می باشند)
۷- داشتن حساب جاری بالای یکسال سابقه و با موجودی حداقل ۵۰ میلیون ریال بدون چک برگشتی در صورت نداشتن حساب جاری با سابقه یکسال اشخاص حقیقی باید حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و اشخاص حقوقی حداقل ۲۰۰ میلیون ریال موجودی حساب داشته باشند.
۸- در صورت اخذ کارت برای اشخاص حقوقی مدارک ثبتی شرکت بعلاوه موضوع فعالیت مبنی بر انجام امور بازرگانی.

مقالات تکمیلی:
– کارت بازرگانی و شرایط اخذ آن چیست؟

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با مشاوران ثبت همراز همین حالا تماس بگیرید:
۰۲۱-۴۱۶۸۲۰۰۰