تغییرات در شرکت ها

کلیه شرکت ها پس از ثبت در اداره ثبت شرکت ها می توانند هرگونه تغییراتی شامل تغییرات در نام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه، تبدیل سهام به بانام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت و یا هرگونه تصمیمی در خصوص تعیین اعضاء هیئت مدیره و بازرسین اعم از اصلی و علی البدل، تصویب بیلان مالی، تعیین پاداش مدیران و… اتخاذ نمایند.

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی فوق عادی و فوق العاده و یا در جلسات هئیت مدیره انجام می پذیرد.
چنانچه مجمع عمومی عادی در چهار ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل گردد عادی سالیانه و در ماه های دیگر عادی به طور فوق العاده نامیده خواهد شد.

مقالات تکمیلی:
– تغییرات در شرکت ها
– مراحل و نحوه افزایش سرمایه شرکت
– نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص
– ورود و خروج شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود
– نحوه ی تغییر نام شرکت پس از ثبت شرکت

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با مشاوران ثبت همراز همین حالا تماس بگیرید:
۰۲۱-۴۱۶۸۲۰۰۰