درخواست گواهی ارزش افزوده

گواهی ارزش افزوده چیست؟
گواهینامه ارزش افزوده به برگه ای A5 گفته می شود که از طرف سازمان امور مالیاتی صادر می شود.این گواهینامه، بنا به تشخیص حوزه مالیات بر ارزش افزوده، به صورت ۶ ماهه یا یک ساله صادر می شود، که بعد از پایان تاریخ اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به تمدید اعتبار از حوزه مالیاتی می باشند.کلیه خریداران موظفند هنگام پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب فروشندگان، گواهینامه ثبت نام را از آن ها درخواست کرده و پس از روئت آن، و اعتبار تاریخ نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.همچنین کلیه فروشندگان کالا و خدمات مشمول این قانون، ملزم به ارائه گواهینامه ثبت نام ارزش افزوده به مشتریان خود می باشند.لازم به یادآوری است ، منظور از ارزش افزوده ، تفاوت بین ارزش کالا ها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.
مشمولین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
_ کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش یا درآمد ( کالا و خدمت ) به استثنای اشخاص حقوقی با فعالیت های صرفاَ معاف موضوع ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، که به موجب فراخوان های قبلی تاکنون برای اجاره قانون فراخوان نشده اند ، مشمول اجرای قانون خواهند شد.
_ اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای قانون فراخوان نیز ایجاد، تاسیس و به ثبت می رسند و یا شروع به انجام فعالیت می کنند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد ( کالا و خدمت ) از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت ( عرضه و کالا و ارائه خدمات ) مشمول اجرای قانون می باشند.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اولیه ارزش افزوده
۱) تصویر مدارک شناسایی کلیه ی اعضای شرکت
۲) کد اقتصادی
۳) آگهی تاسیس شرکت و آگهی تغییرات شرکت ( در صورت وجود )
۴) گواهی فعالیت یا نام شرکت در سامانه رتبه بندی
۵) نشانی و کد پستی پیمانکار
۶) کد پستی دفتر و محل فعالیت
۷) وکالتنامه
مدارک مورد نیاز برای مرحله آخر ارزش افزوده
۱) کد اقتصادی
۲) کلیه ی مدارک اعضا
۳) آگهی آخرین تغییرات شرکت ( در صورت وجود )
۴) نام بانک شرکت
۵) نام شعبه بانک
۶) کد شعبه
۷) شماره حساب
۸) تلفن و آدرس هیات رییسه
مقالات مرتبط:

– کد اقتصادی چیست؟

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران مجرب مؤسسه حقوقی همراز تماس حاصل فرمایید. تلفن تماس ثبت همراز:

۰۲۱-۴۱۶۸۲۰۰۰

Rate this post