ثبت شرکت تجاری

از دیرباز، برای شرکت های تجاری، قواعد خاصی وضع شده است که امروزه به این قواعد، حقوق شرکت های تجاری […]

لیست استانداردهای ایزو

استانداردهای ایزو بسیار متنوع اند. بر طبق آخرین آمار سازمان بین المللی استانداردسازی (ISO) تعداد ۲۲۰۸۸ عدد استاندارد ایزو منتشر […]

ثبت شرکت در دبی

دبی یکی از شهرهای امارات متحده عربی است که در جنوب غربی قاره آسیا و در شرق شبه جزیره عربستان که […]

ثبت دفتر پیشخوان دولت

از آن جایی که دفاتر پیشخوان وظیفه دارند که خدمات الکتریکی دولت را به عموم مردم ارائه دهنده، این روزها […]

ثبت شرکت نرم افزاری

به طور کلی، شرکت های نرم افزار به دو طریق قابل ثبتند. ۱). قبل از ثبت شرکت مجوز صادر گردد. […]

اظهارنامه عدم فعالیت شرکت

منظور از عدم فعالیت شرکت چیست؟ تمامی انواع شرکت‌هایی که در قانون تجارت از آن‌ها نام برده شده است، برای […]

تفاوت شرکت محدود و خاص

سوال اکثر کاربران این است که اساسا شرکت با مسئولیت محدود چه تفاوت ی با شرکت سهامی خاص دارد؟ ثبت کدام یک مفید تر […]

دفتر ثبت سهام چیست؟

چنان که پیش از این در مطلب مربوط به تفاوت سهام بی نام و سهام با نام بیان شد، نقل و انتقال سهام […]