همه چیز درباره حق امضا شرکت

حق امضا شرکت

یکی از وظایف مربوط به شخصیت حقوقی شرکت ها تفکیک وظایف و اختیارات ارکان شرکت از یکدیگر و اقدامات هر یک از آنها بر اساس قوانین مربوطه می باشد. یکی از موضوعات مهم در این زمینه این است که مدیریت شرکت بر عهده هیئت مدیره است که مطابق با مدیریت شرکت، صاحبان امضای مجاز را تعیین می کند.

داشتن حق امضا از این نظر حائز اهمیت است که در صورت بروز مشکل، صاحبان حق امضا باید مسئولیت داشته باشند. زیرا کوچکترین سهل انگاری می تواند زیان های بزرگی را به شرکت وارد کند. بنابراین لازم است مردم با مفهوم و ماهیت حق امضا، صاحبان آن و تکالیف قانونی آن آشنا شوند.

لذا در این مقاله پس از پاسخ به این سوال که مفهوم حقوق امضا چیست، سعی داریم نگاهی به دارندگان مجاز حقوق امضا در شرکت داشته باشیم. سپس در خصوص نحوه و نحوه اعطای حق امضای مجاز توضیحاتی ارائه خواهد شد. در پایان از نحوه انتقال و تغییر حقوق امضا در شرکت سهامی خاص و استعلام از دارنده حق امضا در شرکت صحبت می کنیم.برای اطلاعات بیشتر در این مورد با ما در موسسه حقوقی همراز همراه باشید.

تعریف حق امضا شرکت

یکی از مواردی که در اساسنامه شرکت تجاری می توان بیان کرد مربوط به تعیین دارنده حق امضا شرکت است و ممکن است برای برخی این سوال مبهم باشد و بپرسند که منظور از حق چیست؟ بنابراین این بخش به بررسی معنا و ماهیت حق امضا و تعریف حق امضا می پردازد.

 حق امضا از اختیارات، مسئولیت ها و وظایف اعضای هیأت مدیره شرکت می باشد. یعنی هیأت مدیره پس از تأسیس شرکت، فردی را انتخاب می کند که در اوراق تعهدآور به نمایندگی از شرکت اقدام کند که شامل چک، سفته، ضمانت نامه بانکی و سایر اسناد عادی است که می توانید امضا کنید و مسئولیت آن را بر عهده بگیرید.

در واقع به عبارت ساده تر، حق امضا به این معناست که هیئت مدیره به شخصی اجازه امضای اوراق و اسناد شرکت را می دهد و مسئولیت امضای این اسناد بر عهده اوست. البته باید توجه داشت که این امر مستلزم رعایت رسمی است که همه اعضای هیئت مدیره باید با این موضوع موافقت کنند. همچنین ممکن است بسته به شرایط، دارنده حق امضا تغییر کند و شخص دیگری جایگزین شود.

این مطلب را نیز بخوانید: کد اقتصادی

انواع مختلف امضا کنندگان شرکت

صاحبان امضاء مجاز شرکت می توانند یکی از اعضای هیأت مدیره یا دو یا چند نفر از آنها باشند که در صورت ثبت در ثبت شرکت می توانند اوراق بهادار و اسناد عادی شرکت را با مهر شرکت امضاء نمایند. بر اساس انواع حق امضا تعیین شده در ادامه نمونه هایی از تعیین دارنده حق امضای شرکت بیان خواهد شد، اما بدیهی است که نمونه های ذکر شده با توافق تمامی اعضا قابل تغییر بوده و چیزی اضافه می شود.

1- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اسناد عادی و اداری فقط با امضای مدیرعامل (یا هریک از اعضا) همراه با مهر معتبر می باشد.

2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اسناد عادی و اداری با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره (یا هر یک از اعضاء) به اتفاق یکی از اعضاء همراه با مهر معتبر شرکت.

3- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر اسناد عادی و اداری با امضای هر یک از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

4ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقوداسلامی و سایر اسناد عادی و اداری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر معتبر می باشد.

شرایط حق امضا

5- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، اسناد، قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و (یا هر یک از اعضا) همراه با مهر شرکت و سایر اسناد عادی و اداری با امضا (هر یک از اعضا) همراه با مهر معتبر.

نمونه های بالا فقط نمونه هایی از حقوق امضای مختلف هستند و همیشه می توانید از ترکیبی از موارد فوق در رابطه با حقوق امضای شرکت استفاده کنید. همچنین امکان درج نام شخص به جای ذکر مدیرعامل وجود دارد. مثلا:

این مطلب را نیز بخوانید: شرکت هلدینگ یا شرکت مادر چیست؟

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقوداسلامی و سایر اسناد و اوراق عادی و اداری با امضای آقای محمد محمدی یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با امضاء هیئت مدیره همراه با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره معتبر می باشد.

دارندگان حق امضای مجاز در شرکت

در قسمت قبل ماهیت و مفهوم حق امضا و توضیحاتی در این خصوص ارائه شد. حال برای درک بهتر باید این موضوع را روشن کنیم و بدانیم چه کسانی در شرکت می توانند صاحب حق امضا باشند. یعنی امضا کنندگان مجاز در شرکت عبارتند از:

رئیس هیئت مدیره:

وی به عنوان نماینده اصلی شرکت حق امضای کلیه امور مالی و اعتباری شرکت اعم از تصمیمات مهم، قراردادها، اسناد و مدارک و سایر اسناد را دارد.

مدیرعامل:

وی به عنوان مدیر عامل شرکت نیز در حدود اختیاراتی که از سوی هیئت مدیره در اساسنامه شرکت به وی داده شده است حق امضای تصمیمات و قراردادهای مهم را دارد.

سایر اعضای هیأت مدیره:

به صورت انفرادی یا مشترک، برای تصمیمات و قراردادهای مهم، بر اساس اختیارات به دست آمده، حق امضا دارند.

 همچنین امضاکنندگان مجاز در شرکت را می توان از بین سهامداران، شخصی که سهامدار و عضو هیئت مدیره نیز باشد یا نماینده اشخاص حقوقی سهامدار شرکت دیگری انتخاب کرد.

این مطلب را نیز بخوانید: قوانین ثبت شرکت برای کارمندان دولت

در حال حاضر اکثریت رؤسای هیأت مدیره دارای امضاء مجاز در شرکتها می باشند و از این حیث ماده 125 پیشنهاد اصلاح قانون تجارت می گوید: «مدیر شرکت در حدود اختیاراتی که از طرف او به او محول شده است. هیئت مدیره نماینده شرکت محسوب می شود و حق امضاء به نام شرکت را دارد.»

شرایط وکالت، حق امضا و حق امضای نظام مهندسی

در قسمت های قبل ماهیت و مفهوم حقوق امضا مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد که دارندگان مجاز حق امضا در شرکت چه کسانی هستند.حال ممکن است برای عده ای این سوال مطرح شود که شرایط وکالت برای حق امضاء نظام مهندسی چیست و پاسخ به شرح زیر است:

همانطور که اشاره شد؛ صاحب حق امضا در حدود اختیارات خود نماینده شرکت محسوب می شود و از طرف شرکت اسناد را امضاء می کند و در قبال شرکاء و سهامداران نسبت به تعهدات و قراردادها و اسناد امضاء شده مسئولیت مدنی و کیفری دارد.

لازم به ذکر است که امضای وکالتنامه به معنای رضایت شخص دیگری برای امضای اسناد شرکت است که به صورت رسمی و با اجازه صریح دارنده حق امضا انجام می شود.

به عبارت دیگر، دارنده حق امضای وکالت حق دارد این نوع وکالت را به دیگران منتقل کند و معمولاً در مواردی استفاده می شود که به هر دلیلی صاحب حق امضا در دسترس نباشد.

دیگر اینکه در صورتی که طبق اساسنامه شرکت اعتبار اسناد و اوراق و قراردادهای منعقده توسط شرکت منوط به امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و همچنین به امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل باشد. الصاق مهر شرکت، وکالت برای اقامه دعوی از سوی شرکت مستلزم امضای افراد و مهر معتبر است.

لازم به ذکر است که مفهوم حق امضای نظام مهندسی کمی با حق امضا در شرکت متفاوت است و ماهیت خاص خود را دارد.در واقع افراد پس از فارغ التحصیلی در یکی از رشته های مهندسی می توانند در آزمون نظام های مهندسی شرکت کنند که در این صورت مجوز کار و حق امضا برای مهندس خواهند داشت.

این مطلب را نیز بخوانید: دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهاي تجارتی

یعنی اگر افراد در این آزمون قبول شوند؛ علاوه بر پروانه کار می توانند مهر نظام مهندسی را نیز داشته باشند و یکی از مزایای این مهر حق امضا خواهد بود. اخذ حق امضاء نظام مهندسی دارای یکسری شرایط ویژه مرتبط با سابقه کار و حداقل سن می باشد که عبارتند از:

دارندگان حق امضای مجاز در شرکت

حداقل 3 سال سابقه کار در این حرفه برای لیسانس

حداقل 2 سال سابقه کار در این حرفه برای کارشناسی ارشد

حداقل 1 سال سابقه کار در این حرفه برای دکتری

حداقل 5 سال سابقه کار در این حرفه برای افراد دارای مدرک فنی مورد تایید وزارت علوم و 6 سال سابقه کار برای افراد دارای مدرک فنی مورد تایید سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی جهت ثبت نام در عنوان تکنسین ساخت و ساز ضروری است.

نحوه و شیوه ارائه امضای مجاز

قانونگذار روش و نحوه خاصی را برای کسب و ارائه حق امضا در نظر گرفته است و لازم است در تعیین دارنده حق امضا از این طریق راهنمایی شود.از این رو در این قسمت قصد داریم نحوه و نحوه مجوز امضا را بیان کنیم تا افراد با این روش آشنا شوند و اطلاعات کافی را کسب کنند.

در ابتدا باید گفت که اصول شرکت ها از همان ابتدا و با تشکیل اساسنامه شرکت، صاحبان امضای مجاز شرکت را مشخص می کند که باید در سامانه ثبت شرکت به ثبت برسند. در اساسنامه شرکت می توان عنوان کرد که حق تعیین دارنده حق امضا متعلق به مدیریت است، در این رابطه لازم است کلیه اعضای هیئت مدیره با این امر موافقت نمایند.

این مطلب را نیز بخوانید: کد کارگاهی چیست؟ نحوه دریافت آن چگونه است؟

بنابراین گاهی می توان دارنده حق امضا را که اساسنامه تعیین می کند تغییر داد که در این صورت باید به تصویب مجمع فوق العاده برسد. زیرا اساسنامه در حال تغییر است و هرگونه تغییر در اساسنامه به عهده مجمع فوق العاده خواهد بود.

حال اگر در قرارداد اجتماعی نام دارنده حق امضا قید نشده باشد برای تعیین دارنده حق امضا باید مجمع عادی تشکیل شود.

در صورت عدم حصول اکثریت اعلام شده در اولین جلسه، مجلس برای بار دوم تشکیل می شود، مشروط بر اینکه نتیجه اولین جلسه ثبت شود.در فراخوان دوم، مجمع عمومی عادی، حضور هر تعداد سهامدار که هر مقدار از سهام شرکت را تعهد کرده باشند، کافی است. برای بررسی بیشتر در خصوص ابطال حق امضا٬ محدودیت های حق امضا و…. با همکاران ما در موسسه همراز تماس حاصل نمایید.

مسئولیت های قانونی امضا کنندگان مجاز در شرکت ها

دارندگان امضاء مجاز در قبال دیگران وظایف بزرگی دارند که در بسیاری از قوانین مانند قانون تجارت، قانون مجازات اسلامی و … مقرر شده است بنابراین مسئولیت قانونی صاحبان امضای مجاز در شرکتها به شرح زیر است:

صاحب حق امضا در صورت بروز مشکلات مالی برای شرکت می تواند انواع مختلفی از مسئولیت ها را داشته باشد. مثلا او می تواند مسئولیت کیفری داشته باشد و در این مورد ماده 143 قانون مجازات اسلامی می گوید:

«مسئولیت کیفری اصولاً بر عهده شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی مسئول کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

همچنین دارنده حق امضا ممکن است مسئولیت تضامنی داشته باشد و در این مورد می توان به ماده 19 قانون صدور چک اشاره کرد که مقرر می دارد: «در صورتی که چک به علی الحساب به وکیل یا وکالت صادر شده باشد. دارنده چک اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در صورت انجام آن صادرکننده چک و امضاکننده متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرا و حکم در مورد خسارت به موجب تضامنی علیه آنها صادر می‌شود.»

این مطلب را نیز بخوانید: تغییرات در شرکت ها

ضمناً در صورت تأخیر در پرداخت مالیات شرکت، دارنده حق امضا متضامناً مسئول پرداخت آن مالیات است. یعنی مسئولیت صاحب امضاء مشکل است زیرا در صورت طرح دعوی در مراجع قضایی نسبت به اسناد لازم الاجرائی که امضاء می کند، آن شخص باید مسئولیت داشته باشد.

متن برگه وکالتنامه و نمونه صورتجلسه شرح دارنده حق امضا

همانطور که در قسمت های قبلی ذکر شد طبق اساسنامه ممکن است تعیین شود که دارنده حق امضا توسط هیئت مدیره انتخاب می شود که در این صورت هیئت مدیره باید جلسه ای تشکیل دهد و پس از جلب رضایت همه اعضا، متن نمونه را تهیه و تنظیم کند.

انتقال و تغییر حق امضا در شرکت سهامی خاص

همانطور که اشاره شد؛ هرگونه تغییر در شرکت باید در اداره ثبت شرکت ثبت شود. بدین منظور برای تغییر حق امضا ابتدا جلسه فوق العاده هیئت مدیره یا مجمع عمومی عادی تشکیل می شود و صورتجلسه هیأت مدیره یا مجمع در مورد تغییر حق امضاء می شود. امضا باید تهیه و در نهایت در سامانه جامع ثبت شرکت به ثبت نام کنندگان ارائه شود.

بنابراین نحوه تفویض و تغییر حق امضا در شرکت با مسئولیت محدود به شرح زیر است:

ثبت تغییرات در شرکت از جمله تغییر حقوق امضا مستلزم تنظیم و ارائه صورتجلسه مجمع با توجه به موضوع تغییر است. تعیین صورتجلسات مهمترین بخش ثبت تغییرات شرکت است. برای ثبت تغییر در حقوق امضا، ابتدا باید به آدرس سامانه ثبت شرکت به نشانی irsherkat.ssaa.ir مراجعه کرده و گزینه «ثبت تغییرات» را انتخاب کنید. در این قسمت دو روش برای ثبت تغییر امضا با شناسه ملی یا بدون شناسه وجود دارد.

در مرحله بعد فرد باید از بین گزینه های نمایش داده شده اداره کل استان و واحد ثبت نام آن را انتخاب کند. پر کردن فیلد با ستاره قرمز برای ورود به بخش بعدی کافی است.

این مطلب را نیز بخوانید: کارت بازرگانی 

در مرحله بعد کاربر باید اطلاعات مربوط به جلسه از قبیل نوع صورتجلسات شرکت، صورتجلسه، ساعت، تاریخ و … را با توجه به صورتجلسه در قسمت مربوطه وارد کند.

پس از آن، فرد باید هر جلسه را در این بخش اضافه کند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که برای هر تغییر نیازی به ثبت درخواست جداگانه نیست و می توان تمامی دستور جلسه ها را در یک مکان در این قسمت وارد کرد.در مرحله بعد داوطلب باید اطلاعات افراد حاضر در جلسه و سمت آنها را وارد کرده و بر روی گزینه مرحله بعدی کلیک کند.

پس از آن فرد باید نوع رابطه افرادی که در جلسه سمت داشتند و در مرحله قبل نام آنها را ثبت کرده است را مشخص کند.

در این مرحله فرد باید اطلاعات وارد شده را مجددا بررسی کرده و در صورت اطمینان گزینه نهایی پذیرش را انتخاب کند.

پس از تایید و ارسال درخواست، سیستم گواهی پذیرش برای فرد صادر می کند. پس از آن لازم است فرد مدارک لازم را از این زمینه تهیه و از طریق پست به اداره ثبت مشاغل ارسال کند. این قسمت پس از رسیدن مدارک به واحد جمع آوری اطلاعات اداره ثبت اسناد و مدارک متقاضی را بررسی و در صورت کامل بودن مدارک به کارشناسان ذیصلاح ارسال می کند.

با توجه به اطلاعات مندرج در درخواست و مستندات ارائه شده، کارشناس رد یا تایید یا به متقاضی برای رفع نقص تذکر می دهد. درخواست تغییر حق امضا در صورت تایید کارشناس و امضای رئیس اداره باید در روزنامه رسمی منتشر شود. پس از انتشار آگهی و اخذ شماره دستگاه آن، مراحل ثبت درخواست تغییر حق امضا به پایان می رسد.

استعلام امضاء کننده در شرکت

گاهی برخی از افراد تمایل به اطلاع از مشخصات دارنده حق امضای شرکت دارند، اما با مراحل استعلام حق امضا شرکت آشنا نیستند. به همین دلیل در این قسمت از مقاله مراحل پرس و جو به طور کامل همراه با راهنمای تصویری ارائه شده است که به شرح زیر است:

این مطلب را نیز بخوانید: شرایط و مدارك کارت عضویت اتاق بازرگانی

در مرحله اول فرد باید برای ثبت حق امضا در روزنامه رسمی در مرورگر خود به سایت روزنامه رسمی به آدرس rrk.ir مراجعه کرده و سپس گزینه «جستجو در آگهی های حقوقی» را انتخاب کند.

پس از کلیک بر روی این گزینه صفحه مطابق تصویر برای کاربر نمایش داده می شود. در این قسمت فقط کافی است فیلد ستاره دار یعنی نام شرکت یا متن آگهی وارد شود و نیازی به وارد کردن اطلاعات دیگری در مورد شرکت نیست. پس از آن باید روی گزینه جستجو کلیک کنید.

در مرحله بعد متقاضی به صفحه جدیدی منتقل می شود که باید آگهی مورد نظر خود را انتخاب و روی مشاهده جزئیات آگهی کلیک کند.

پس از انتخاب آگهی می توانید نام مدیری که حق امضا دارد را مشاهده کنید.

همچنین امکان دانلود این آگهی و ذخیره آن در سیستم خود برای افراد وجود دارد.لازم به ذکر است که علاوه بر اطلاع از امضاکنندگان، اسامی سایر اعضای هیئت مدیره نیز با این روش استعلام قابل اطلاع است.

تغییر امضای مجاز شرکت:

پس از تکمیل ثبت شرکت خود، می توانید هر تغییری و تصمیم گیری را در هر زمان انجام دهید، مانند تغییر حقوق امضا. در مقاله ثبت تغییرات شرکت بیان کردیم که باید این تغییرات را به اداره ثبت شرکت ها اطلاع دهید و تغییرات مربوط به حق امضا را وارد سامانه کنید. تغییر امضاء کنندگان مجاز شرکت با تصمیم سهامداران یا اعضای هیئت مدیره شرکت صورت می گیرد.

در صورتی که سهامداران و اعضای شرکت به این نتیجه برسند که حق امضاء مجاز باید تغییر کند، باید صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده یا جلسه هیئت مدیره را با دستور جلسه جهت تغییر وضعیت حق امضا تنظیم کنند یا در جلسه هیئت مدیره که توسط اعضا برگزار شد اجازه دهید این موضوع مطرح شود.

بنابراین اعضای هیأت مدیره پس از ثبت شرکت می توانند با تنظیم صورتجلسه جهت تغییر وضعیت حقوق امضا و یا تنظیم صورتجلسه جهت تمدید حق امضا، این مسئولیت را به یکی دیگر از اعضا واگذار کنند.

نمونه وکالتنامه حق امضا

موکل/ موکلین : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………….. به شناسنامه شماره …………………… متولد ……………………. صادره از …………………. به شماره ملی …………………..ساکن ………………………………………………………….

وکیل / وکلا : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………….. بشناسنامه شماره …………………………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………….. ساکن

  ………………………………………………………………………..

مورد وکالت : مراجعه به تمامی ادارات دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و ارگان ها و سازمان ها و نهادها و تمامی مراجع اداری و قانونی تحت هر عنوان واسم و در صورت فقد هر گونه منع قانونی و اقدام به انجام کلیه امور موکل در شرکت ……………………… ثبت شده به شماره …………………… در اداره ثبت ……………………… با توجه به سهام و سمت وی و شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق العاده یا عادی به طور فوق العاده و اتخاذ تصمیم و دادن رای و پیشنهاد و انتخاب شدن یا انتخاب نمودن ، حضور در جلسات هیات مدیره و تصمیم گیری و قبول سمت و یا انتخاب کردن و حق امضاء صورت جلسات مجامع و هیات مدیره و تغییرات حتی امضاء تغییرات در ثبت شرکت ها و وفق مقررات و مفاد اساسنامه و مصوبات قانونی مجامع و هیات مدیره و تسلیم یا اخذ اوراق و اسناد و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی و در صورت فقد هر گونه منع قانونی اقدام در خصوص واگذاری و انتقال قطعی دادن کلیه سهام موکل در شرکت یاد شده تحت هر یک از عقود و عناوین حقوقی با جمیع متعلقات و لواحق به هر مقدار و به هر ارزش بعض ا  متوالی ا  و یا یکجا و به هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به خود در مقابل هر بها و هر شرط و با هر کمیت و کیفیت ولو به صورت صلح حقوق و اسقاط نمودن کافه ی خیارات خصوصا   خیار غبن ولو به هر مقدار و به هر ارزش بعض ا  متوالی ا  و یا یکجا و به هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به خود در مقابل هر بها و هر شرط و با هر کمیت و کیفیت ولو به صورت صلح حقوق و اسقاط نمودن کافه ی خیارات خصوصا   خیار غبن ولو به اعلی مراتبه و اخذ بهاء و تحویل دادن سهام و تنظیم و امضاء اسناد رسمی مربوطه حتی اصلاحیه های احتمالی آن و تنظیم و امضاء صورت جلسات مجامع عمومی و یا تغییرات مربوطه به منظور احراز انجام این وکالت و حضور در اداره ثبت شرکت ها و ثبت اسناد و املاک و امضاء دفتر سهام و تسلیم  سهام انتقالی به مشتری و عنداللزوم اخذ سود و حتی انتقال سود مربوطه به طریق اولی به شرح معنونه و تسلیم یا اخذ اسناد و مدارک و اوراق اعم از اصل و رونوشت و کپی و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء به هر نحو و ترتیب به جای موکل و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه وفق مقررات و موازین قانونی ضمن ا  موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکلاء / وکیل را به مدت …………. سال از خود سلب و ساقط نمود .

حدود اختیارات : وکلاء / وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن می باشد و اقدام و امضاء وکلاء / وکیل  به جای اقدام و امضاء موکلین / موکل دارای اختیار و نفوذ قانونی است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ …. / …. / ………… هجری شمسی .

آخرین کلام

در این مقاله به بررسی شرایط و ضوابط تغییر حقوق امضای شرکت پرداختیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مقررات شرکت می توانید مقالات دیگر ما را مطالعه کرده و یا با کارشناسان و مدیر عامل ثبت فردا تماس حاصل فرمایید. متخصصان موسسه حقوقی همراز نیز با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تماس همراز 021۵۸۴۰۱  آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

5/5 - (1 امتیاز)